integritetspolicy | Sjöö's Fastighetsförmedling

Integritetspolicy

1. Introduktion

3. Vilka av dina personuppgifter samlar & behandlar vi och när sker detta?

3.2

Vilka personuppgifter?

3.2.1

Nedanstående personuppgifter samlas in & behandlas när du besöker vår hemsida.
(i) Vilket operativsystem ni använder,
(ii) Vilken webbläsare ni använder.

3.2.2

Nedanstående personuppgifter samlas in & behandlas när du når ut till oss på vår hemsida via kontaktformulär eller anmäler ert intresse inför en bostad vi förmedlar.
(i) namn och efternamn,
(ii) telefonnummer,
(iii) e-postadress,
(iv) samtycke till behandling av era personuppgifter ni uppger samt att vi får kontakta er.
(v) eventuella personuppgifter ni lämnar i meddelanderutan.

3.2.3

Nedanstående personuppgifter samlas in & behandlas när du besöker en visning av bostadsrätter eller fastigheter vi förmedlar.
(i) namn och efternamn,
(ii) telefonnummer,
(iii) e-postadress.

3.2.4

Nedanstående personuppgifter samlas in & behandlas när du lägger bud eller deltar i budgivning på en bostadsrätt eller fastighet vi förmedlar.
(i) namn och efternamn,
(ii) telefonnummer,
(iii) e-postadress,
(iv) ert lånelöfte samt tillhörande bank.
(v) uppgifter om det bud du har lagt tex. belopp, tidpunkt och eventuella villkor för budet.

3.2.5

Nedanstående personuppgifter samlas in & behandlas vid avtalstecknande och administation i samband med köp eller försäljning av bostadsrätt/fastighet via oss.
(i) namn och efternamn,
(ii) telefonnummer,
(iii) e-postadress,
(iv) adresser,
(v) svenskt personnummer eller motsvarande utländskt identifikationsnummer eller passnummer,
(vi) handlingar som upprättas mellan er som parter tex. överlåtelseavtal,
(vii) datum för er försäljning alternativt köpet,
(viii) information ifrån bostadsrättföreningen eller lantmäteriet.
(ix) era personuppgifter som behandlas i samband med administationen i syfte att fullborda affären.

3.2.6

Nedanstående personuppgifter samlas in & behandlas när du skickar e-postmeddelande till oss.
(i) namn och efternamn,
(ii) telefonnummer,
(iii) e-postadress,
(iv) nuvarande adresser,
(v) eller andra personuppgifter du uppger.

3.2.7

Nedanstående personuppgifter samlas in & behandlas vid direkt eller indirekt kontakt med oss.
(i) namn och efternamn,
(ii) telefonnummer,
(iii) e-postadress,
(iv) nuvarande adresser, samt tillhörande information.

4. Vad använder vi dina personuppgifter till och rättsliga grunder för behandlingen.

4.1

Uppfylla avtal

4.1.1

När ni anlitar oss att förmedla er fastighet eller bostadsrätt använder vi oss av era personuppgifter för att i enlighet med förmedlingsavtalet fullborda vår tjänst.

4.1.2

När ni säljer eller köper en fastighet/bostadsrätt via oss använder vi oss av era personuppgifter för att säkerhetsställa att köpet uppfyller lagkrav.

4.2

Samtycke

När ni lämnar samtycke till vår integritetspolicy använder vi dina personuppgifter för att fullborda önskad tjänst från er. Ett exempel kan vara via kontaktformulär på vår hemsida, där ni frivilligt väljer i kryssrutan att godkänna ert samtycke för behandling av era personuppgifter i syfte att kontakta er.

4.3

Berättigade intressen

Vi kan använda dina personuppgifter när behandlingen av dom är nödvändig för se över våra berättigade intressen. Exempelvis ifall vi ska kunna leverera en tjänst till dig så är det nödvändigt att vi använder oss av dina personuppgifter för det aktuella ändamålet.

4.4

Följa lagstiftningar

Vi kommer använda dina personuppgifter för att följa lagstiftningar inom fastighetsmäklarlagen, bokförningslagen och lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

5. Delning av dina personuppgifter

5.1

Delar ni med er av mina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter till vem som helst eller säljer givetvis aldrig dem. I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med tredje mans aktörer, detta är endast för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst till dig. Detta kan t ex ske när vi sköter dialogen med eran bank.

5.2

Om lagen kräver det

5.2.1

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om det krävs för att följa lagstiftningar inom t ex fastighetsmäklarlagen eller lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

5.1.2

Vi kan komma att dela dina personuppgifter emellan er som parter (säljare,köpare) när ni köper eller säljer en bostadsrätt eller fastighet via oss.

6. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter innan de raderas?

6.1

Dina personuppgifter finns lagrade så länge det är nödvändigt eller rättsligt enligt lag för ändamålet. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga. Skulle du önska att vi tar bort dina personuppgifter så gör vi det direkt.

7. Kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling

7.1

Har du frågor eller funderingar rörande vår behandlingen av dina personuppgifter önskar vi att ni når ut till Love Sjöö på nedanstående kontaktuppgifter.
E-post: love@sjoofast.se
Telefon nr: 072-441 27 74.